POMŮŽEME VÁM POPSAT ZMĚNU, KTERÉ JSTE DOSÁHLI

Chybí vám potřebné argumenty?

Donoři, zástupci vaší cílové skupiny, ale i vaši kolegové potřebují vědět, že aktivity, které realizujete, přinášejí žádoucí efekty. Vědomí o smysluplnosti práce vaší organizace posílí vnitřní motivaci týmu a povede i k vyšší kvalitě poskytovaných služeb. Srozumitelně zachycené a popsané úspěchy můžou být jazýčkem na vahách, zda vaše organizace získá další financování.

Víte, jak je najít? 

Takové argumenty hledá evaluace, proces, který by měl být součástí každého programového nebo projektového cyklu. Ale není. Obvykle na ni nezbývá čas, prostředky, nebo se dělá z povinnosti. A hlavně se moc neví, jak na to. Není to jednoduchá disciplína a získat podložené argumenty vyžaduje nezávislou analýzu, obvykle založenou naterénním šetřením, chce to čas, lidi a specifické know-how. A bez toho kvalitní argumenty prostě chybí.

EDREO najde klíč k vašim argumentům.

Pomůžeme vám jenajít. Popíšeme, čeho váš projekt, program nebo aktivity posledních let dosáhly. Nezávislý pohled, podložená fakta a odpovědi na otázky zajistí přesvědčivé argumenty a pomůžou dělat vašim lidem práci efektivněji. To přesvědčí i donory, že si právě váš projekt zaslouží být dál financován. Evaluace je příběh o změně, které jste svým projektem nebo programem dosáhli. A my vám ten příběh pomůžeme najít a popsat.

Evaluace je příběh o změně, které jste svým projektem nebo programem dosáhli. EDREO vám pomůže tento příběh najít.

EDREO nabízí poradenské a výzkumné služby v oblasti evaluací, veřejných politik a regionálního rozvoje. Tým má bohaté zkušenosti z českého i mezinárodního prostředí, našimi klienty byla ministerstva, krajské úřady, university, neziskové organizace i Evropská komise. Věnujeme se různým tématům, nejraději rozvoji regionů, vzdělávání, sociálním službám či regionální politice. Zpracováváme evaluace, analýzy, připravujeme koncepce a strategie, máme zkušenosti i s akčními plány i dalšími implementačními dokumenty. Známe prostředí veřejné správy, firem, nezisku i akademického sektoru. Snažíme se, aby tyto různé světy spolu mluvily a našly styčné plochy pro obohacující spolupráci. Do každé zakázky, pro kterou se rozhodneme, se snažíme vnášet invenci, entusiasmus a erudici.

Náš tým

Lucie Jungwiertová,  evaluátorka a analytička, která ve své praxi ráda sbírá a dál šíří inspiraci. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a Univerzitu Lumière v Lyonu. Zabývá se přípravou strategií, koncepcí a evaluacemi projektů i programů. Fascinuje ji, když aktivní jednotlivec s nápady dokáže proměnit atmosféru a směřování v obci, regionu či ve své organizaci, a hledá cesty, jak dobrou praxi aplikovat i jinde. Spoluzaložila EDREO.

Kristýna Janhubová, evaluátorka s nadšením pro práci s daty. Po studiu Ekonomie na Fakultě sociálních věd UK získala praxi v evaluacích na Ministerstvu práce a sociálních věcí.  Při své práci se snaží proniknout do hloubky analyzovaného problému. Zabývá se evaluacemi na projektové úrovni i zpracováním širších analytických výstupů. Na práci evaluátorky ji mimo jiné těší možnost hledat nová řešení a kombinovat metodologické přístupy.

EDREO společně v září 2017 založily Lucie Jungwiertová a Marie Feřtrová a několik let jej společně jako jednatelky rozvíjely. Po vzájemné dohodě v lednu 2023 Marie roli jednatelky pustila a z EDREA vystoupila. Je k zastižení na e-mailové adrese marie.fertrova@gmail.com.

 Právě se věnujeme

Evaluacím pro neziskový sektor, např.:

 • rozvojové projekty organizace Dementia zaměřené na pomoc neformálně pečujícím o osoby s demencí
 • inovativní projekt na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro neziskovou organizaci Etincelle
Dokončili jsme

Mezinárodní evaluace pro EK, DG Regio:

 • Evaluation of investments in Research and Technological Development (RTD) infrastructures and activities supported by the European Regional Development Funds (ERDF) in the period 2007-2013
 • The Use of Technical Assistance for Administrative Capacity Building During the 2014-2020 Period

Evaluace pro zahraniční rozvojovou spolupráci:

 • Vyhodnocení projektů v sektoru zemědělství a rozvoje venkova v Moldavsku (studie ke stažení zde)
 • Vyhodnocení Programu posilování kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací a platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (ČR) (studie ke stažení zde)     
 • Evaluace programu Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí za léta 2016 -               2018 pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR (studie ke stažení zde)
 • Evaluace programu Podpora trojstranných projektů českých subjektů za léta 2016 - 2018 pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR (studie ke stažení zde)
 • Evaluace Programu vládních rozvojových stipendií za léta 2013 - 2017 pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR (studie ke stažení zde).

Evaluace pro neziskový sektor, např.:

 •         projekt Mediální vzdělávání pro Small Grants Program pro JSNŠ (Člověk v tísni)
V minulosti jsme pracovali pro
 • Evropská komise - DG REGIO, DG JUSTICE, DG EMPLOY
 • European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow, Velká Británie
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věci ČR
 • Ministerstvo kultury ČR 
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Technologická agentura ČR
 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
     Klienti obvykle na naší práci oceňují
 • důraz na nekompromisní vysokou odbornou kvalitu poskytovaných služeb a zpracovaných výstupů
 • zkušenosti z českých i mezinárodních projektů v oblasti regionálního rozvoje, veřejných politik národních i evropských, jejich koncepcí a hodnocení projektů či veřejných intervencí
 • schopnost vytvořit multidisciplinární tým, který poskládá potřebné tematické odbornosti, specificky zaměřené právě pro to, co klienty zajímá
 • zkušenosti s mnoha přístupy a metodami sociálního výzkumu a schopnost adekvátně je nakombinovat podle potřeb a možností klienta
 • vysoké nasazení členů týmu, hluboký zájem o téma a komplexní přístup k problematice
 • schopnost zpracovávat výstupy a realizovat terénní šetření v anglickém jazyce
 • zodpovědnost - zodpovědný přístup k práci, plnění dohodnutých termínů
 • důraz na princip „knowledge brokering“ - propojujeme informace, metody výzkumu, způsoby práce a potřeby mezi akademickou a veřejnou sférou - známe obě prostředí a umíme jim charakter výstupů přizpůsobit
Těšíme se, že mezi našimi klienty budete i vy!

Kontakty
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.
E-mail: lucie.jungwiertova@edreo.cz 
Tel.: +420 606 550 218

Spisová značka: C 281491 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Na Močále 990/14, Praha4

IČ: 06397794

DIČ: CZ06397794

Web: www.edreo.cz

Bankovní údaje: Fio banka

Majitel účtu: Edreo s.r.o.

Číslo účtu: 2901284660/2010