POMŮŽEME VÁM POPSAT ZMĚNU, KTERÉ JSTE DOSÁHLI
 
 
 
Zajistíme pro vás:
 • Dílčí analýzy (tematické, procesní)
 • Evaluace z fondů EU i jiných zdrojů (povinné, nepovinné i povinně volitelné )
 • Ideaci projektového záměru a/nebo přístupu k evaluaci
 • Dotazníková šetření (příprava, realizace, vyhodnocení)
 • Hloubkové rozhovory
 • Fokusní skupiny, expertní panely
 • Teorii změny (popis intervenční logiky)
 • Analýzy dokumentů
 • Strategie, programové a koncepční dokumenty, akční plány - zpracování či evaluace
 • Statistické analýzy
 • Kvalitativní analýzu dat
 • Případové studie
Invenci a entusiasmus přidáváme ke každé zakázce.

Jste z NNO?

Co nabízíme?

 • analýzy, vyhodnocení pomoci, kterou poskytujete své cílové skupině
 • evaluaci projektu podle vašich potřeb nebo podle požadavků donora
 • proškolení, semináře v oblasti hodnocení a monitoringu projektů, programů, evaluací

Co vám spolupráce s námi přinese?

 • odpovědi na otázky - např. zda se vaše pomoc dostává k potřebným, zda by mohly být efekty vyšší, kde jsou v programu úzká místa
 • podložené argumenty, co se organizaci povedlo, proč má smysl pokračovat v podpoře - využitelné pro fundraisery, donory i jako motivace týmu
 • rigorózní evaluaci podle požadavků poskytovatele dotace

Spravujete kraj, město, obec, jejich příspěvkové organizace?

Co nabízíme?

 • analýzy, posouzení, evaluace regionálních politik, strategií či intervencí
 • poradenství, jak připravit a nastavit takové hodnocení, analýzu, evaluaci - jednoduše svépomocí i komplexně se specializovanými dodavateli
 • vzdělávání v oblasti evaluací a metod sociovědního výzkumu

Co vám spolupráce s námi přinese?

 • odpovědi na otázky, např. zda je váš podpůrný program užitečný, efektivní, účinný, zda pomáhá potřebným a nemíjí se účinkem
 • argumenty pro šéfy, donory, nadřízenou organizaci, cílovou skupinu i voliče, co se povedlo
 • poučení, co je potřeba vylepšit

Jste z ministerstva?

Co nabízíme?

 • komplexní evaluace programů, strategií, zvolených intervencí, ale i dílčích projektů za profesionálního využité široké palety metod
 • tematické procesní evaluace
 • vzdělávání v oblasti evaluací a metod sociovědního výzkumu

Co vám spolupráce s námi přinese?

 • poctivě zpracovanou studii, důkladně podloženou fakty (s ohledem na disponibilitu dat, času a rozpočtu)
 • fungující propojení s akademickým sektorem a přenos znalostí do praxe- knowledge brokering, je-li to pro danou zakázku účelné

Jste z akademického sektoru?

Co nabízíme?

 • spolupráci na zakázkách pro reálného klienta
 • pohled z terénu na témata spojená s regionálním rozvojem (kterým se věnujete teoreticky)
 • konzultace metodiky, datové základny, zprostředkování kontaktů ve veřejném prostoru
 • knowledge brokering akademických poznatků - aneb pomoc, aby vám bylo rozumět :-)

Co vám spolupráce s námi přinese?

 • dobrý pocit z práce pro řešení konkrétní situace
 • potravu pro impaktovaný článek a poutavou univerzitní výuku
 • příležitost pro uplatnění teoretických tezí z akademické bubliny do praktického světa
 • ověření akademických tezí
 • spolehlivou spolupráci pro projekty vyžadující zapojení partnera ze soukromého sektoru

Kontakty
RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.
Tel.: +420 723 109 483
E-mail: marie.fertrova@edreo.cz
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.
E-mail: lucie.jungwiertova@edreo.cz 
Tel.: +420 606 550 218

Spisová značka: C 281491 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: U Tenisu 352/4, Košíře, 150 00 Praha 5

IČ: 06397794

DIČ: CZ06397794

Web: www.edreo.cz

Bankovní údaje: Fio banka

Majitel účtu: Edreo s.r.o.

Číslo účtu: 2901284660/ 2010